ติมเต็มร่องลึก ลดริ้วรอย ภายใน 5 นาที ปรับผิวเรียบเนียน กระชับ รูขุมขนเล็กลง ตอบโจทย์ปัญหาผิวมีริ้วรอยได้อย่างตรงจุด มีประสิทธิภาพ และเห็นผลภายใน 5 นาที ด้วยสารสกัดสำคัญ 3 ชนิด ที่ผ่านการคัดสรร และทำการวิจัยเพื่อให้ได้อัตราส่วนที่เหมาะสม จึงทำให้ เคลลี่ เซรั่ม เป็นผลิตภัณฑ์ลดเลือนริ้วรอยที่น่าใช้ของผู้หญิงในปัจจุบัน

ผลยืนยันการดำเนินงานวิจัย
ของ บริษัท สปินคอนโทรล เอเชีย จำกัด

ริ้วรอยบริเวณตีนกา

จากผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ KELLY REJUVENAT & LIFTING SERUM พบว่าสามารถลดริ้วรอยบริเวณตีนกาได้ทันที ภายใน 5 นาที หลังจากการใช้เพียงครั้งแรก เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ จาก 7 ใน 8 ของค่าที่วิเคราะห์ เกี่ยวกับริ้วรอยที่ลดลงมีความสอดคล้องทางสถิติ (ค่า p น้อยกว่า 0.05) จากอาสาสมัครช่วงอายุ 50-68 ปี ดังตารางที่ได้แสดงด้านล่างนี้ 


ลดลงทันทีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ หลังใช้ผลิตภัณฑ์ภายใน 5 นาที

ความลึกเฉลี่ยของริ้วรอยลึก 63.6%
ความลึกเฉลี่ยของริ้วรอยลึกที่ใหญ่ที่สุด 81.8%
จำนวนริ้วรอยลึก 100%
ขนาดของริ้วรอย 95.5%
พื้นที่ของริ้วรอย 100%
พื้นที่ของริ้วรอย (%) 100%
ความยาวของริ้วรอย 59.1%

ริ้วรอยบริเวณใต้ดวงตา

จากผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ KELLY REJUVENAT & LIFTING SERUM พบว่าสามารถลดริ้วรอยบริเวณใต้ดวงตาได้ทันที ภายใน 5 นาที หลังจากการใช้เพียงครั้งแรก เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ จาก 7 ใน 8 ของค่าที่วิเคราะห์ เกี่ยวกับริ้วรอยที่ลดลงมีความสอดคล้องทางสถิติ (ค่า p น้อยกว่า 0.05) จากอาสาสมัครช่วงอายุ 50-68 ปี ดังตารางที่ได้แสดงด้านล่างนี้

ลดลงทันทีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ หลังใช้ผลิตภัณฑ์ภายใน 5 นาที

ความลึกเฉลี่ยของริ้วรอยลึก 90%
ความลึกเฉลี่ยของริ้วรอยลึกที่ใหญ่ที่สุด 80%
จำนวนริ้วรอยลึก 95%
ขนาดของริ้วรอย 100%
พื้นที่ของริ้วรอย 95%
พื้นที่ของริ้วรอย (%) 95%

ความยาวของริ้วรอย 60%

จะเห็นได้ชัดเจนว่า จำนวน ขนาดและพื้นที่ของริ้วรอยลดลง
และเห็นผลได้อย่างชัดเจน 95 ถึง 100%

สรุปได้ว่า 100% ของอาสาสมัครที่ทดลองใช้ KELLY REJUVENAT &
LIFTING SERUM สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ ได้เป็นอย่างดีมาก
ภายใต้สภาวะการทดสอบ (ใช้ผลิตภัณฑ์ครั้งเดียว บนริ้วรอยลึก
บริเวณตีนกาข้างหนึ่ง และใต้ดวงตาข้างหนึ่ง) ทั้งนี้ ไม่มีรายงานอาการ
หรือผลข้างเคียงระหว่างการทดสอบ

วิธีใช้

หลังทำความสะอาดผิวหน้า บีบเซรั่มเล็กน้อย แตะเบาๆ บริเวณที่มีริ้วรอย ทิ้งไว้ 2-3 นาที ใช้เป็นประจำต่อเนื่องในตอนเช้า