Facebook Pixel

เสริมภูมิคุ้มกัน

ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

13 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากน้อยไปมาก
ต่อหน้า
 1. Nametis นาเมทีส (10ซอง) 6 กล่อง + แถมฟรี กระบอกน้ำ 2 ใบ

  คุณจะได้รับ

  Nametis นาเมทีส 6 กล่อง

  แถมฟรี กระบอกน้ำ 2 ใบ

     ราคาพิเศษ 5,700 บาท 52% ส่วนลด ราคาปรกติ 11,994 บาท
 2. Nametis นาเมทีส (10ซอง) 1 กล่อง

  คุณจะได้รับ

  Nametis นาเมทีส 1 กล่อง

     ราคาพิเศษ 1,200 บาท 40% ส่วนลด ราคาปรกติ 1,999 บาท
 3. C-Prime ซี-ไพร์ม สารสกัดแคปซูลกระชายขาว (60แคปซูล) 1 กระปุก + Plantanica Mouth Spray (30ml.) 2 ขวด

  คุณจะได้รับ

  C-Prime ซี-ไพร์ม สารสกัดแคปซูลกระชายขาว (60แคปซูล) 1 กระปุก

  Plantanica Mouth Spray (30ml.) 2 ขวด  ราคาพิเศษ 999 บาท 10% ส่วนลด ราคาปรกติ 1,108 บาท
 4. Plantanica Mouth Spray สเปรย์ระงับกลิ่นปาก แก้เจ็บคอ (30ml.) 6 กล่อง

  คุณจะได้รับ

  Plantanica Mouth Spray (30ml.) 6 กล่อง

     1,050 บาท
 5. Plantanica Mouth Spray สเปรย์ระงับกลิ่นปาก แก้เจ็บคอ (30ml.) 4 กล่อง

  คุณจะได้รับ

  Plantanica Mouth Spray (30ml.) 4 กล่อง

     780 บาท
 6. Plantanica Mouth Spray สเปรย์ระงับกลิ่นปาก แก้เจ็บคอ (30ml.) 2 กล่อง + แถมฟรี Zingi Cha 2 กล่อง

  คุณจะได้รับ

  Plantanica Mouth Spray (30ml.) 2 กล่อง

  แถมฟรี Zingi Cha 2 กล่อง

     430 บาท
 7. Plantanica Mouth Spray สเปรย์ระงับกลิ่นปาก แก้เจ็บคอ (30ml.) 1 กล่อง + แถมฟรี Zingi Cha 1 กล่อง

  คุณจะได้รับ

  Plantanica Mouth Spray (30ml.) 1 กล่อง

  แถมฟรี Zingi Cha 1 กล่อง

     259 บาท
 8. Nametis นาเมทิส (10ซอง) 2 กล่อง + แถมฟรี Nametis นาเมทิส (10ซอง) 2 กล่อง

  คุณจะได้รับ

  Nametis นาเมทีส 2 กล่อง

  แถมฟรี Nametis นาเมทีส 2 กล่อง

     ราคาพิเศษ 3,899 บาท 51% ส่วนลด ราคาปรกติ 7,960 บาท
 9. Nametis นาเมทิส (10ซอง) 1 กล่อง + แถมฟรี Nametis นาเมทิส (10ซอง) 1 กล่อง + กระบอกน้ำ 1 ใบ

  คุณจะได้รับ

  Nametis นาเมทีส 1 กล่อง

  แถมฟรี Nametis นาเมทีส 1 กล่อง

  แถมฟรี กระบอกน้ำ 1 ใบ

     ราคาพิเศษ 1,999 บาท 50% ส่วนลด ราคาปรกติ 3,980 บาท
 10. C-Prime ซี-ไพร์ม สารสกัดแคปซูลกระชายขาว (60แคปซูล) 1 กระปุก

  คุณจะได้รับ

  C-Prime ซี-ไพร์ม สารสกัดแคปซูลกระชายขาว (60แคปซูล) 1 กระปุก

     590 บาท
 11. Forplus ฟอลพลัส เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน สารสกัดจากพลูคาว (30caps) 6 กระปุก

  คุณจะได้รับ

  Forplus 6 กระปุก

     ราคาพิเศษ 2,890 บาท 70% ส่วนลด ราคาปรกติ 9,540 บาท
 12. Forplus ฟอลพลัส เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน สารสกัดจากพลูคาว (30caps) 4 กระปุก

  คุณจะได้รับ

  Forplus 4 กระปุก

     ราคาพิเศษ 2,000 บาท 69% ส่วนลด ราคาปรกติ 6,360 บาท
 13. Forplus ฟอลพลัส เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน สารสกัดจากพลูคาว (30caps) 2 กระปุก

  คุณจะได้รับ

  Forplus 2 กระปุก

     ราคาพิเศษ 1,100 บาท 65% ส่วนลด ราคาปรกติ 3,180 บาท
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

13 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากน้อยไปมาก
ต่อหน้า