Facebook Pixel

Luciana

ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

2 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากน้อยไปมาก
ต่อหน้า
 1. Luciana ลูเซียน่า วิตามินบำรุงสายตา 30 แคปซูล 4 กล่อง

  เพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นตอนกลางคืน

  ป้องกันโรควุ้นในตาเสื่อม

  √ ปกป้องดวงตาจากมลภาวะ

  ป้องกันโรคต้อกระจก ต่อหิน ต้อลม

  ป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตา

  ป้องกันเบาหวานขึ้นตา

  √ ป้องกันเบาหวานขึ้นตา

  √ ป้องกันแสงสีฟ้าจากหน้าจอ

  √ ป้องกันอาการตาแห้ง ตาพร่ามัว

   

  ราคาพิเศษ 2,290 บาท 28% ส่วนลด ราคาปรกติ 3,160 บาท
 2. Luciana ลูเซียน่า วิตามินบำรุงสายตา 30 แคปซูล 3 กล่อง

  เพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นตอนกลางคืน

  ป้องกันโรควุ้นในตาเสื่อม

  √ ปกป้องดวงตาจากมลภาวะ

  ป้องกันโรคต่อกระจก ต้อหิน ต้อลม

  ป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตา

  ป้องกันเบาหวานขึ้นตา

  √ ป้องกันเบาหวานขึ้นตา

  √ ป้องกันแสงสีฟ้าจากหน้าจอ

  √ ป้องกันอาการตาแห้ง ตาพร่ามัว

   

  ราคาพิเศษ 1,780 บาท 33% ส่วนลด ราคาปรกติ 2,670 บาท
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

2 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากน้อยไปมาก
ต่อหน้า