Facebook Pixel

นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อ/ การเปลี่ยน-คืนสินค้า/ การคืนเงิน

นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อ/ การเปลี่ยน-คืนสินค้า/ การคืนเงิน
1. การยกเลิกการสั่งซื้อ : ลูกค้าสามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับสินค้า ยกเว้นสินค้าประเภทพิเศษ (เครื่องใช้ไฟฟ้า, โทรศัพท์มือถือ, แท็บเล็ต และสินค้าไอทีอื่นๆ) ลูกค้าสามารถทำการยกเลิกได้ภายใน 7 (เจ็ด) วัน ทั้งนี้ในการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้ามีข้อจำกัด ดังนี้
 - สินค้าต้องไม่เปิดใช้งาน  - สินค้าชำรุด เสีย หรือเสียหายจากการกระทำของลูกค้าไม่ว่าโดยเจตนาหรือไม่ และบรรจุภัณฑ์(หีบห่อ)ไม่อยู่ในสภาพซึ่งบริษัทจะรับคืนได้  - สินค้าประเภทชุดชั้นใน เครื่องใช้ภายในบ้าน หมอน (ต้องไม่มีการใช้งานมาแล้ว)
2. การเปลี่ยนสินค้า :  ทันทีที่ได้รับและ/หรือก่อนใช้สินค้า ลูกค้าจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า อุปกรณ์ ชิ้นส่วนต่างๆ ตลอดจนของแถมของสินค้านั้นๆ กรณีที่ต้องการเปลี่ยน ลูกค้าสามารถแจ้งบริษัทเพื่อทำการขอเปลี่ยนได้ภายใน15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับสินค้า ยกเว้นสินค้าประเภทพิเศษ ลูกค้าสามารถแจ้งเพื่อเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 7 (เจ็ด)วัน ทั้งนี้ ในการเปลี่ยนสินค้ามีข้อจำกัด ดังนี้
 - สินค้าที่มีการประกันคุณภาพ ต้องนำส่งกลับคืนเพื่อตรวจสอบก่อน และจะพิจารณาเป็นกรณีๆไป  - สินค้าหมวดเสื้อผ้า/แฟชั่น ที่จะเปลี่ยนขนาด จะต้องไม่ทำให้เกิดความสกปรก และให้คงป้ายราคาไว้ (ถ้ามี)  - สินค้าประเภทพิเศษ ตลอดจนของแถมของสินค้านั้นๆ หากถูกเปิดใช้จนเกิดริ้วรอยขีดข่วน หรือริ้วรอยอื่นใด ลูกค้าจะไม่สามารถทำการขอเปลี่ยนได้ แต่จะเข้าสู่ระบบการส่งซ่อมแทน
3. การคืนสินค้า :
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้า โดยลูกค้าจะต้องเก็บสินค้าและอุปกรณ์ ทุกชิ้นทั้งหมด ที่ได้รับ ใส่ในกล่อง ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย
- กรุณาเตรียมเอกสารยืนยันการคืนสินค้าให้กับเจ้าหน้าที่ขนส่งสินค้าขณะไปรับสินค้าคืน
- กรุณาเก็บใบเสร็จทุกครั้งเพื่อยืนยันกรณีต้องการรับบริการหลังการขาย
4. การคืนเงิน :
4.1  สำหรับลูกค้าที่ชำระผ่านบัตรเครดิต
- เมื่อลูกค้าแจ้งยกเลิกการชำระเงิน (ก่อนได้รับสินค้า) บัตรจะต้องผ่านการตรวจสอบว่ายกเลิก (voided) และลูกค้าจะได้รับวงเงินคืนเข้าบัตรเครดิตเดิม ภายใน 3-5 วันทำการ หลังจากวันที่ลูกค้าแจ้งให้บริษัททราบ
- กรณีคืนสินค้า ลูกค้าจะได้รับวงเงินคืนเข้าบัตรเครดิต ภายใน 30 วันทำการ หลังจากที่สินค้านั้นได้ส่งกลับคืนถึงบริษัทแล้ว
4.2  สำหรับลูกค้าที่ชำระด้วยเงินสด
- กรณียกเลิกการสั่งสินค้า (ก่อนได้รับสินค้า) ลูกค้าที่ชำระเงินแล้วจะได้รับเงินคืนด้วยการโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ลูกค้าแจ้งให้ทราบ ภายใน 30 วันทำการ หลังจากได้รับการแจ้งยกเลิก
- กรณีรับสินค้าแล้ว แต่ขอยกเลิก ลูกค้าที่ชำระเงินแล้วจะต้องส่งคืนสินค้า ลูกค้าจะได้รับเงินคืนด้วยการโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ลูกค้าแจ้งให้ทราบ ภายใน 30 วันทำการ หลังจากที่สินค้านั้นได้ส่งกลับคืนถึงบริษัทและได้มีการตรวจสอบสภาพสินค้าว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์แล้ว
5. การบริการหลังการขาย/ การประกันสินค้า :
- กรณีสินค้ามีปัญหาเรื่องคุณภาพภายในระยะเวลาประกัน ไม่มีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม หรือค่าขนส่ง
- กรณีสินค้าเสียหายภายใต้ความรับผิดชอบของลูกค้า หรือใช้งานผิด ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในการซ่อมแซมและการขนส่ง แม้ว่าสินค้านั้นจะยังอยู่ในระยะเวลารับประกันก็ตาม
- กรณีสินค้าหมดประกัน ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม และค่าขนส่ง
6. กรณีมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ 02-123-1310