Facebook Pixel

Trylagina

ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

5 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากน้อยไปมาก
ต่อหน้า
 1. Trylagina 12x collagen serum ไตรลาจิน่า คอลลาเจน เซรั่ม (30g.) 2 กล่อง + Trylagina 12X (5 กรัม) 2 กล่อง

  คุณจะได้รับ

  Trylagina 12x Age-Defying collagen serum (30g.) 2 กล่อง

  Trylagina 12X (5 กรัม) 2 กล่อง


   


  ราคาพิเศษ 2,990 บาท 48% ส่วนลด ราคาปรกติ 5,800 บาท
 2. Trylagina 12x collagen serum ไตรลาจิน่า คอลลาเจน เซรั่ม (30g.) 2 กล่อง + Trylagina 12X (5 กรัม) 1 กล่อง + Trylagina UV (25g.) 1 กล่อง

  คุณจะได้รับ

  Trylagina 12x Age-Defying collagen serum (30g.) 2 กล่อง

  Trylagina 12X (5 กรัม) 1 กล่อง

  Trylagina UV (25g.) 1 กล่อง

   


   


  ราคาพิเศษ 2,990 บาท 48% ส่วนลด ราคาปรกติ 5,800 บาท
 3. Trylagina 12x collagen serum ไตรลาจิน่า คอลลาเจน เซรั่ม (30g.) 2 กล่อง + Trylagina 12X (5 กรัม) 1 กล่อง + Trylagina Mousse Foam 1 กล่อง

  คุณจะได้รับ

  Trylagina 12x Age-Defying collagen serum (30g.) 2 กล่อง

  Trylagina 12X (5 กรัม) 1 กล่อง

  Trylagina Mousse Foam 1 กล่อง


   


  ราคาพิเศษ 2,990 บาท 48% ส่วนลด ราคาปรกติ 5,800 บาท
 4. Trylagina 12x collagen serum ไตรลาจิน่า คอลลาเจน เซรั่ม (30g.) 2 กล่อง + Trylagina UV (25g.) 1 กล่อง

  คุณจะได้รับ

  Trylagina 12x Age-Defying collagen serum (30g.) 2 กล่อง

  Trylagina UV (25g.) 1 หลอด


   


  ราคาพิเศษ 2,900 บาท 50% ส่วนลด ราคาปรกติ 5,800 บาท
 5. Trylagina 12x collagen serum ไตรลาจิน่า คอลลาเจน เซรั่ม(30g.) 2 กล่อง + Trylagina Mousse Foam 1 กล่อง

  คุณจะได้รับ

  Trylagina 12x Age-Defying collagen serum (30g.) 2 กล่อง +

  Trylagina Mousse Foam 1 กล่อง


   


  ราคาพิเศษ 2,900 บาท 50% ส่วนลด ราคาปรกติ 5,800 บาท
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

5 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากน้อยไปมาก
ต่อหน้า