คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

    • จัดส่งฟรี
    • ชำระเงินปลายทาง
phone_iphone

privacy-notice

กำหนดขอบเขตการเก็บข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าตามความจำเป็นและแจ้งวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลของลูกค้าในส่วนต่างๆ

ประกาศแจ้งเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลนี้นำมาใช้เมื่อใด

ประกาศฉบับนี้ครอบคลุมวิธีการที่เรารวบรวมและใช้ข้อมูลของคุณ เช่น

  • เมื่อคุณเยี่ยมชมหรือใช้เว็บไซต์ หรือช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ที่มุ่งไปที่ผู้บริโภคและลูกค้าของเรา

  • ซื้อและใช้สินค้า บริการ ระบบ 

  • สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา

  • จัดหาสินค้าหรือบริการของคุณให้แก่เรา

  • ติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของเรา

  • เข้าร่วมกิจกรรมทางธุรกิจของเรา 

ข้อมูลที่คุณมอบให้แก่เราโดยตรง:

 
การจัดประเภทข้อมูล
 
ตัวอย่างของประเภทข้อมูล
 
ข้อมูลที่ระบุตัวตนส่วนบุคคล
 
ชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ วันเกิด
 
ข้อมูลการติดต่อ
 
อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ ประเทศ
 
ข้อมูลการเข้าสู่ระบบบัญชี
 
ชื่อในการเข้าสู่ระบบ รหัสผ่าน หรือรหัสรักษาความปลอดภัยอื่น
 
รูปภาพ และ/หรือวิดีโอ ซึ่งอาจมีการระบุถึงตัวคุณ
 
รูปภาพที่อัพโหลดขึ้นในบัญชีของ ซิกนิฟาย หรือสิ่งอื่นที่จัดหาให้แก่เรา
 
ข้อมูลด้านการเงิน
 
ข้อมูลบัตรเครดิต ข้อมูลบัญชีธนาคาร
 
ข้อมูลอื่นใดที่คุณตัดสินใจที่จะแบ่งปันโดยสมัครใจให้แก่ ซิกนิฟาย หรือบริษัทในเครือ
 
คำติชม ความคิดเห็น คำวิจารณ์ ข้อเสนอแนะ ไฟล์ที่อัพโหลด ความสนใจ ข้อมูลที่จัดหาให้สำหรับกระบวนการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะของเรา
 

ประการสุดท้าย หากคุณเยี่ยมชมสถานที่ของเรา เพื่อเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัย เรายังอาจบันทึกข้อมูลของคุณผ่านวิดีโอหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ หรืออุปกรณ์ตรวจตราความปลอดภัยแบบดิจิตัลหรือไร้สาย (เช่น โทรทัศน์วงจรปิด)

 

ข้อมูลที่เรารวบรวมโดยอัตโนมัติ

 

เมื่อคุณเยี่ยมชมหรือใช้เว็บไซต์หรือโปรแกรมแอปพลิเคชันของเรา สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา หรือมิฉะนั้นมีการโต้ตอบกับเราผ่านช่องทางดิจิตัล นอกเหนือจากข้อมูลที่คุณมอบให้แก่เราโดยตรง เราอาจรวบรวมข้อมูลที่คุณได้ส่งให้กับเราทางเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์ในการเข้าถึงอื่น ๆ ของคุณ ตัวอย่างเช่น เราอาจรวบรวม:

 
การจัดประเภทข้อมูล
 
ตัวอย่างของประเภทข้อมูล
 
ข้อมูลอุปกรณ์
 
โมเดลของฮาร์ดแวร์ หมายเลข IMEI และตัวระบุอุปกรณ์ที่มีลักษณะเฉพาะอื่น รหัสประจำอุปกรณ์ของ MAC หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ เวอร์ชั่นของระบบปฏิบัติการ และการตั้งค่าอุปกรณ์ที่คุณใช้เข้าถึงบริการต่าง ๆ
 
ข้อมูลการเข้าระบบ
 
เวลาและระยะเวลาที่คุณใช้ช่องทางดิจิตัลหรือผลิตภัณฑ์ของเรา
 
ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง
 
ตำแหน่งที่ตั้งจริงของคุณ (ซึ่งได้มาจากหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีระบุตำแหน่งอื่น ๆ) ที่อาจรวบรวมได้เมื่อคุณเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์หรือฟีเจอร์ เกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งต่าง ๆ เช่น ผ่านโปรแกรมแอปพลิเคชันของเรา
 
ข้อมูลอื่นเกี่ยวกับการใช้ช่องทางดิจิตัลหรือผลิตภัณฑ์ของเรา
 
โปรแกรมแอปพลิเคชันที่คุณใช้หรือเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชม ลิงก์ที่คุณคลิกภายในอีเมลโฆษณาของเรา ข้อมูลจากอุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว
 

ข้อมูลที่เราอาจรวบรวมจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ

 

ในขอบเขตของกฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต นอกเหนือจากเว็บไซต์ โปรแกรมแอปพลิเคชัน และช่องทางดิจิตัลอื่น ๆ ของเรา เรายังอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากแหล่งอื่น ๆ เช่น ฐานข้อมูลสาธารณะ หุ้นส่วนร่วมด้านการตลาด แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ และบุคคลที่สามอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลบางอย่างจากบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของคุณจะได้รับการแบ่งปันให้กับเรา ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลที่เป็นส่วนหนึ่งของประวัติของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าสื่อสังคมออนไลน์ของคุณหากคุณเลือกที่จะเชื่อมโยงบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของคุณกับบัญชีของ ซิกนิฟาย ของคุณ

 

เราใช้ข้อมูลของคุณอย่างไร

เราอาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อเหตุผลที่ถูกต้องตามกฎหมายและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่แตกต่างกันไป คุณจะเห็นภาพรวมของวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ซึ่งเราอาจประมวลข้อมูลของคุณได้ที่ด้านล่างนี้
 
วัตถุประสงค์
 
ตัวอย่าง
 
การประเมินและการคัดกรอง(ซ้ำ) ในกลุ่มลูกค้า ผู้จัดหาสินค้า และ/หรือ หุ้นส่วนธุรกิจ (ที่มีศักยภาพ)
 
ดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ
 
การสรุปและการดำเนินการตามข้อตกลง
 
การขาย การเรียกเก็บเงิน การจัดส่งสินค้าหรือบริการ การจดทะเบียนการใช้งานโปรแกรมแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพาหรือเว็บไซต์ การรับประกัน การสื่อสารเกี่ยวกับบริการ การจัดการบัญชี
 
การให้การสนับสนุน (ตามคำขอของคุณ)
 
การให้การสนับสนุนผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าหรือศูนย์กลางการติดต่อ
 
การตลาดทางตรง
 
การส่งเสริมการติดต่อกับผู้บริโภค และ/หรือ ลูกค้าธุรกิจ (เฉพาะในบางประเทศเท่านั้น) การตลาดทางอีเมล การสำรวจตลาด การปรับแต่งประสบการณ์ให้เหมาะสมกับคุณโดยนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือข้อเสนอที่ตรงตามความต้องการของคุณ (เช่น บนเว็บไซต์ของเรา โปรแกรมแอปพลิเคชัน หรือการสื่อสารอื่น ๆ)
 
การรักษาความปลอดภัยและการปกป้องผลประโยชน์/ทรัพย์สินของเรา
 
การดำเนินการและรักษาไว้ซึ่งมาตรการในการรักษาความปลอดภัยด้านเทคนิคและองค์กร การตรวจสอบภายในและการสอบสวน การประเมินเพื่อตรวจสอบความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 
การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย
 
การเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานของรัฐบาล หรือหน่วยงานกำกับดูแลตามที่มีผลบังคับใช้ในทุกประเทศซึ่งเราดำเนินงาน เช่น การหักภาษีและเงินประกันสังคมแห่งชาติ การเก็บบันทึกข้อมูลและข้อผูกพันในเรื่องการรายงาน การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด การปฏิบัติตามการตรวจสอบของรัฐบาลและคำขออื่น ๆ จากรัฐบาลหรือหน่วยงานที่มีอำนาจของรัฐบาลอื่น ๆ การตอบสนองต่อกระบวนการทางกฎหมาย เช่น การปฏิบัติตามหมายศาล การเรียกร้องตามสิทธิทางกฎหมายและการเยียวยา และการจัดการเรื่องร้องเรียนภายในหรือการเรียกร้องใด ๆ
 
การแก้ต่างเรื่องร้องเรียนทางกฎหมาย
 
การจัดตั้ง การดำเนินการหรือการแก้ต่างเรื่องร้องเรียนทางกฎหมายซึ่งเราอยู่หรืออาจอยู่ภายใต้บังคับ
 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
 
เพื่อปรับปรุงการบริการผลิตภัณฑ์และการสื่อสารที่เราให้บริการ
expand_less