คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

  • จัดส่งฟรี
  • ชำระเงินปลายทาง
phone_iphone

privacy-notice

ขอบเขตการเก็บข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าตามความจำเป็นและแจ้งวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลของลูกค้าในส่วนต่างๆ

 • ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บริษัท วิซาร์ด โซลูชั่น จำกัด (“บริษัทฯ”) รวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าให้แก่ บริษัทฯ บริษัทในกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ  และแบรนด์อื่นใดในเครือ โดยการกระทำรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์บริการ ข้อมูลทางการตลาด การส่งเสริมการขาย บริการหลังการขาย หรือการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ให้แก่ข้าพเจ้า อย่างไรก็ตามข้าพเจ้าสามารถแจ้งยกเลิกการให้ความยินยอมดังกล่าวได้ทุกเมื่อที่ โทรศัพท์ 02-123-1310 โดยข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ด้านล่างนี้

ประกาศแจ้งเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลนี้นำมาใช้เมื่อใด

ประกาศฉบับนี้ครอบคลุมวิธีการที่เรารวบรวมและใช้ข้อมูลของคุณ เช่น

 • เมื่อคุณเยี่ยมชมหรือใช้เว็บไซต์ หรือช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ที่มุ่งไปที่ผู้บริโภคและลูกค้าของเรา

 • ซื้อและใช้สินค้า บริการ ระบบ 

 • สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา

 • จัดหาสินค้าหรือบริการของคุณให้แก่เรา

 • ติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของเรา

 • เข้าร่วมกิจกรรมทางธุรกิจของเรา 


ข้อมูลที่คุณมอบให้แก่เราโดยตรง

ตัวอย่างของประเภทข้อมูล

 • ชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ วันเกิด
 • อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ ประเทศ
 • ชื่อในการเข้าสู่ระบบ รหัสผ่าน หรือรหัสรักษาความปลอดภัยอื่น
 • รูปภาพที่อัพโหลดขึ้นในบัญชีของ ซิกนิฟาย หรือสิ่งอื่นที่จัดหาให้แก่เรา
 • ข้อมูลบัตรเครดิต ข้อมูลบัญชีธนาคาร
 • คำติชม ความคิดเห็น คำวิจารณ์ ข้อเสนอแนะ ไฟล์ที่อัพโหลด ความสนใจ ข้อมูลที่จัดหาให้สำหรับกระบวนการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะของเรา

ประการสุดท้าย หากคุณเยี่ยมชมสถานที่ของเรา เพื่อเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัย

เรายังอาจบันทึกข้อมูลของคุณผ่านวิดีโอหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆหรืออุปกรณ์ตรวจตราความปลอดภัยแบบดิจิตัลหรือไร้สาย (เช่น โทรทัศน์วงจรปิด) 

ข้อมูลที่เรารวบรวมโดยอัตโนมัติ

เมื่อคุณเยี่ยมชมหรือใช้เว็บไซต์หรือโปรแกรมแอปพลิเคชันของเรา สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา หรือมิฉะนั้นมีการโต้ตอบกับเราผ่านช่องทางดิจิตัล นอกเหนือจากข้อมูลที่คุณมอบให้แก่เราโดยตรง

เราอาจรวบรวมข้อมูลที่คุณได้ส่งให้กับเราทางเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์ในการเข้าถึงอื่น ๆ ของคุณ ตัวอย่างเช่น เราอาจรวบรวม


ตัวอย่างของประเภทข้อมูล

 • โมเดลของฮาร์ดแวร์ หมายเลข IMEI และตัวระบุอุปกรณ์ที่มีลักษณะเฉพาะอื่น รหัสประจำอุปกรณ์ของ MAC หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ เวอร์ชั่นของระบบปฏิบัติการ และการตั้งค่าอุปกรณ์ที่คุณใช้เข้าถึงบริการต่าง ๆ
 • เวลาและระยะเวลาที่คุณใช้ช่องทางดิจิตัลหรือผลิตภัณฑ์ของเรา
 • ตำแหน่งที่ตั้งจริงของคุณ (ซึ่งได้มาจากหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีระบุตำแหน่งอื่น ๆ) ที่อาจรวบรวมได้เมื่อคุณเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์หรือฟีเจอร์ เกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งต่าง ๆ เช่น ผ่านโปรแกรมแอปพลิเคชันของเรา
 • โปรแกรมแอปพลิเคชันที่คุณใช้หรือเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชม ลิงก์ที่คุณคลิกภายในอีเมลโฆษณาของเรา ข้อมูลจากอุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว

ข้อมูลที่เราอาจรวบรวมจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ 

ในขอบเขตของกฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต นอกเหนือจากเว็บไซต์ โปรแกรมแอปพลิเคชัน และช่องทางดิจิตัลอื่น ๆ ของเรา เรายังอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากแหล่งอื่น ๆ เช่น ฐานข้อมูลสาธารณะ หุ้นส่วนร่วมด้านการตลาด แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ และบุคคลที่สามอื่น ๆ

ตัวอย่างเช่น ข้อมูลบางอย่างจากบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของคุณจะได้รับการแบ่งปันให้กับเรา ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลที่เป็นส่วนหนึ่งของประวัติของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าสื่อสังคมออนไลน์ของคุณหากคุณเลือกที่จะเชื่อมโยงบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของคุณกับบัญชีของ ซิกนิฟาย ของคุณ


ตัวอย่างของประเภทข้อมูล

 • ดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ
 • การขาย การเรียกเก็บเงิน การจัดส่งสินค้าหรือบริการ การจดทะเบียนการใช้งานโปรแกรมแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพาหรือเว็บไซต์ การรับประกัน การสื่อสารเกี่ยวกับบริการ การจัดการบัญชี
 • การให้การสนับสนุนผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าหรือศูนย์กลางการติดต่อ
 • การส่งเสริมการติดต่อกับผู้บริโภค และ/หรือ ลูกค้าธุรกิจ (เฉพาะในบางประเทศเท่านั้น) การตลาดทางอีเมล การสำรวจตลาด การปรับแต่งประสบการณ์ให้เหมาะสมกับคุณโดยนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือข้อเสนอที่ตรงตามความต้องการของคุณ (เช่น บนเว็บไซต์ของเรา โปรแกรมแอปพลิเคชัน หรือการสื่อสารอื่น ๆ)
 • การดำเนินการและรักษาไว้ซึ่งมาตรการในการรักษาความปลอดภัยด้านเทคนิคและองค์กร การตรวจสอบภายในและการสอบสวน การประเมินเพื่อตรวจสอบความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 • การเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานของรัฐบาล หรือหน่วยงานกำกับดูแลตามที่มีผลบังคับใช้ในทุกประเทศซึ่งเราดำเนินงาน เช่น การหักภาษีและเงินประกันสังคมแห่งชาติ การเก็บบันทึกข้อมูลและข้อผูกพันในเรื่องการรายงาน การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด การปฏิบัติตามการตรวจสอบของรัฐบาลและคำขออื่น ๆ
 • จากรัฐบาลหรือหน่วยงานที่มีอำนาจของรัฐบาลอื่น ๆ การตอบสนองต่อกระบวนการทางกฎหมาย เช่น การปฏิบัติตามหมายศาล การเรียกร้องตามสิทธิทางกฎหมายและการเยียวยา และการจัดการเรื่องร้องเรียนภายในหรือการเรียกร้องใด ๆ
 • การจัดตั้ง การดำเนินการหรือการแก้ต่างเรื่องร้องเรียนทางกฎหมายซึ่งเราอยู่หรืออาจอยู่ภายใต้บังคับ
 • เพื่อปรับปรุงการบริการผลิตภัณฑ์และการสื่อสารที่เราให้บริการ

expand_less