Facebook Pixel

เลือกแบรนด์สินค้า

ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

3 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากน้อยไปมาก
ต่อหน้า
 1. Collakenko Plus CK ใหม่! คอลลาเคนโกะ พลัส ซีเค คอลลาเจน ช่วยบำรุงกระดูก ข้อเข่า 3 กล่อง ฟรี (5ซอง) 2 กล่องเล็ก

  √ ช่วยบำรุงข้อเข่า ข้อต่อ กระดูก

  √ ช่วยบรรเทาอาการข้อเข่าเสื่อม บรรเทาภาวะ "กระดูกพรุน"

  √ ลดการเสียดสีระหว่างกระดูกในข้อ อาการเจ็บเสียวข้อเข่าขณะทำกิจวัตรประจำวัน

  √ ช่วยลดอาการติดขัด ข้อยึด ข้อติด ขณะขึ้น-ลงบันได เดิน ลุก นั่ง

  ราคาพิเศษ 3,444 บาท 68% ส่วนลด ราคาปรกติ 10,780 บาท
 2. Collakenko Plus CK ใหม่! คอลลาเคนโกะ พลัส ซีเค คอลลาเจน ช่วยบำรุงกระดูก ข้อเข่า 2 กล่อง ฟรี (5ซอง) 2 กล่องเล็ก

  √ ช่วยบำรุงข้อเข่า ข้อต่อ กระดูก

  √ ช่วยบรรเทาอาการข้อเข่าเสื่อม บรรเทาภาวะ "กระดูกพรุน"

  √ ลดการเสียดสีระหว่างกระดูกในข้อ อาการเจ็บเสียวข้อเข่าขณะทำกิจวัตรประจำวัน

  √ ช่วยลดอาการติดขัด ข้อยึด ข้อติด ขณะขึ้น-ลงบันได เดิน ลุก นั่ง

  ราคาพิเศษ 2,555 บาท 60% ส่วนลด ราคาปรกติ 6,400 บาท
 3. Collakenko Plus CK ใหม่! คอลลาเคนโกะ พลัส ซีเค คอลลาเจน ช่วยบำรุงกระดูก ข้อเข่า 3 กล่อง ฟรี (5ซอง) 1 กล่องเล็ก

  √ ช่วยบำรุงข้อเข่า ข้อต่อ กระดูก

  √ ช่วยบรรเทาอาการข้อเข่าเสื่อม บรรเทาภาวะ "กระดูกพรุน"

  √ ลดการเสียดสีระหว่างกระดูกในข้อ อาการเจ็บเสียวข้อเข่าขณะทำกิจวัตรประจำวัน

  √ ช่วยลดอาการติดขัด ข้อยึด ข้อติด ขณะขึ้น-ลงบันได เดิน ลุก นั่ง

  ราคาพิเศษ 3,200 บาท 67% ส่วนลด ราคาปรกติ 9,600 บาท
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

3 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากน้อยไปมาก
ต่อหน้า