T-Mixes

ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

4 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากน้อยไปมาก
ต่อหน้า
 1. T-Mixes Herbal Tea (10ซอง) 10 กล่อง + กระบอกน้ำรักษ์โลก 1 ใบ

  √ ช่วยกระตุ้นให้ตับอ่อนหลั่งสารอินซูลิน และยับยั้งการดูดซึมกลูโคส

  √ ช่วยลดคลอเรสเตอรอล ระดับน้ำตาลในเส้นเลือด และความดันโลหิตสูง

  √ ช่วยลดไขมันและระดับน้ำตาลในเลือด

  √ ช่วยบำรุงกำลัง เสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกาย

  ราคาพิเศษ 2,790 บาท 57% ส่วนลด ราคาปรกติ 6,490 บาท
 2. T-Mixes Herbal Tea (30ซอง) 2 กล่อง ฟรี (10ซอง) 3 กล่อง + กระบอกน้ำรักษ์โลก 1 ใบ

  √ ช่วยกระตุ้นให้ตับอ่อนหลั่งสารอินซูลิน และยับยั้งการดูดซึมกลูโคส

  √ ช่วยลดคลอเรสเตอรอล ระดับน้ำตาลในเส้นเลือด และความดันโลหิตสูง

  √ ช่วยลดไขมันและระดับน้ำตาลในเลือด

  √ ช่วยบำรุงกำลัง เสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกาย

  ราคาพิเศษ 2,590 บาท 52% ส่วนลด ราคาปรกติ 5,360 บาท
 3. T-Mixes Herbal Tea (30ซอง) 1 กล่อง + (10ซอง) 2 กล่อง + กระบอกน้ำรักษ์โลก 1 ใบ

  √ ช่วยกระตุ้นให้ตับอ่อนหลั่งสารอินซูลิน และยับยั้งการดูดซึมกลูโคส

  √ ช่วยลดคลอเรสเตอรอล ระดับน้ำตาลในเส้นเลือด และความดันโลหิตสูง

  √ ช่วยลดไขมันและระดับน้ำตาลในเลือด

  √ ช่วยบำรุงกำลัง เสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกาย

  ราคาพิเศษ 1,500 บาท 54% ส่วนลด ราคาปรกติ 3,270 บาท
 4. T-Mixes Herbal Tea (30ซอง) 2 กล่อง + (10ซอง) 4 กล่อง + กระบอกน้ำรักษ์โลก 1 ใบ

  √ ช่วยกระตุ้นให้ตับอ่อนหลั่งสารอินซูลิน และยับยั้งการดูดซึมกลูโคส

  √ ช่วยลดคลอเรสเตอรอล ระดับน้ำตาลในเส้นเลือด และความดันโลหิตสูง

  √ ช่วยลดไขมันและระดับน้ำตาลในเลือด

  √ ช่วยบำรุงกำลัง เสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกาย

  ราคาพิเศษ 2,790 บาท 48% ส่วนลด ราคาปรกติ 5,360 บาท
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

4 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากน้อยไปมาก
ต่อหน้า