ข้อเสื่อมเป็นตรงไหนอันตรายที่สุด

วันนี้แอดมินมีคำถามที่น่าสนใจมากฝากกัน คำถาม ข้อเข่าเสื่อมเป็นตรงไหนอันตรายที่สุด?

ลองคอมเมนต์ตอบกันมาดูนะคะ แอดมีคำตอบและแนวทางรักษาในแต่ละบริเวณที่ปวด มาด้วยเช่นกัน

.

คำตอบที่ถูก

ถ้าถามว่าเป็นตรงไหนอันตรายสุดก็ต้องตอบว่า " ทุกส่วน "

 

บริเวณที่ปวดกระดูกสันหลัง

.

แนวทางการรักษา

.

**อาการไม่รุนแรงมาก**

1. รักษาด้วยยาในกลุ่มต้านอาการอักเสบ (NSAIDs)

2. การทำกายภาพบำบัด_

3. การฉีดยาเข้าโพรงกระดูกสันหลัง

.

**อาการรุนแรง** (ควรผ่าตัด)

1.ผ่าตัดเชื่อมข้อต่อกระดูกสันหลัง

2.ผ่าตัดเปลี่ยนหมอนรองกระดูกสันหลังเทียม


บริเวณที่ปวด
สะโพก

 

แนวทางการรักษาอาการ

.

อาการไม่รุนแรงมาก

1. ลดน้ำหนัก

2. หลีกเลี่ยงการยกของหนักมาก

3. ใช้ไม้เท่าช่วยพยุงเดิน

4. ทำกายภาพบำบัด

.

อาการรุนแรง (ควรผ่าตัด)

1. ผ่าตัดส่องกล้องล้างข้อสะโพก

2. ผ่าตัดเปลี่ยนแนวกระดูก

3. ผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม

4. ผ่าตัดเปลี่ยนกระดูกอ่อนด้านกระดูกเบ้าสะโพกและหัวกระดูกต้นขา 


บริเวณที่ปวด
หัวเข่า

.

แนวทางการรักษา

.

อาการไม่รุนแรงมาก

1. การปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิต เช่น การรับประทานอาหาร การเลือกชนิดในการออกกำลังกายให้เหมาะสม

2. ควบคุมน้ำหนัก

3. รับประทานยาแก้ปวด และยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์

4. กายภาพบำบัด

.

อาการรุนแรง (ควรผ่าตัด)

1. ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมด้านเดียว

2. ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมทั้งข้อ